Om företaget

Tribus är ett oberoende konsultföretag med hög kompetens och stor flexibilitet som började sin verksamhet i december 2017.

Inom Tribus vill vi jobba nära våra kunder med en öppen dialog för att skapa enkelhet i våra uppdrag och kontakter.

Våra tjänster

Vi inriktar oss på rådgivning, projektering och samordning inom elsystem, telesystem, transportsystem och CAD/BIM.

Elsystem

Dagens samhälle utvecklas mot ett mer hållbart sätt att leva i, samtidigt som utvecklingen går mot ett mer ”uppkopplat liv”. Elektricitet och digitala styrningar utökas på våra arbetsplatser och i våra hem.
Utmaningen ligger i hur vi skall fortsätta att utvecklas både i städer och på landsbygden.

– Hur väljer vi el-system och lösningar för en hållbar framtid?

Energieffektiva- och hållbara lösningar med material och systemval som har en låg påverkan på miljön är en självklarhet för oss.

Vi erbjuder rådgivning, projektering och utredningar inom följande system:
N
Kanalisation
N
Elkraft
N
Belysning
N
Styrsystem
till exempel DALI och KNX
N
Potentialutjämning
N
Åskskydd

Telesystem

Då elsystem må vara kärnan i vårt samhälle så handlar våra liv om kommunikation. T.ex tas datanät och trådlös kommunikation i en lokal för givet.

Vi ställer också allt större krav på att få information.

– Glömde jag spisen på? Vem har öppnat dörren i mitt hem eller kontor?

Önskemålen är många och det är där vi kommer in.

Vi erbjuder rådgivning, projektering och utredningar inom följande system:
N
Datanät
N
Passerkontroll
N
Kallelsesignal
N
Säkerhet
N
Brandlarm

Transportsystem

Hissar, rulltrappor och andra transportsystem är något vi förväntar oss i dom flesta offentliga lokaler, arbetsplatser och flerfamiljsbostäder.
Att lokaler skall vara anpassade och tillgängliga för alla är en självklarhet.

Behöver ni hjälp med nybyggnad eller tillgänglighetsanpassning av befintliga lokaler?

Besiktning

N
Entreprenadbesiktning
N
Hissbesiktning
N
Statusbesiktning

CAD/BIM

CAD/BIM-efterfrågan ökar. Man kan vinna mycket genom att lägga kraft på rätt projektering och samordning i tidiga skeden. Detta för att t.ex minimera kollisioner, ta fram underlag för beställning av material, arbetsberedningar etc.

Med stark bakgrund kring 3D-CAD-projektering inom byggkonstruktion med inriktning mot BIM (Building Information Model) och ”virtuellt byggande” erbjuder vi oss som CAD-konstruktör/projektör eller BIM-samordnare inom bygg- och arkitektbranschen.