SKYTTESKOLAN GÖTEBORG Tillbaka Nya Skytteskolan utökas från en F-3 skola till en F-9 skola plus särskola.
Byggnaden planeras att uppföras i tre våningsplan och ska inrymma tillagningskök, specialsalar samt fullstor idrottshall enligt Idrott och föreningsförvaltningens standard. Skolan kommer byggas som en övernattningsskola.
Skytteskolan ingår i ett av Lokalförvaltningens grundskolepaket och ligger som första projekt att genomföra.
Projekten genomförs i en partneringform.

Projekteringsskede: 2019– 2020
Byggskede: 2019– 2021
Storlek: 12 000m²
Uppdragsansvarig Linus Idermark
Illustration: Tyrens Fler projekt
SVENTORPS FÖRSKOLA ÄLVÄNGEN Tillbaka Sventorps förskola är en ny förskola i Älvängen, Ale kommun. Kaka arkitekter har med hjälp av byggklossar som utgörs av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum skapat ett koncept för Ale kommun och deras satsning med nya skolor.
I Älvängen består förskolan av tio hemvister fördelade på två våningar.

Projekten genomförs i en partneringform.

Projekteringsskede: 2018
Byggskede: 2018-2020
Storlek: 2500 m²
Uppdragsansvarig Kristoffer Jacobsson
Illustration: Kaka Arkitekter Fler projekt
FÖRSKOLA NOL NOL Tillbaka Förskolan i Nol är en ny förskola i Ale kommun. Kaka arkitekter har med hjälp av byggklossar som utgörs av hemvister, kapprum, tillagningskök och personalrum skapat ett koncept för Ale kommun och deras satsning med nya skolor.
I Nol består förskolan av åtta hemvister fördelade på två våningar.

Projekten genomförs i en partneringform.

Projekteringsskede: 2019
Byggskede: 2019– 2020
Storlek: 1840 m²
Uppdragsansvarig Kristoffer Jacobsson
Illustration: Kaka Arkitekter Fler projekt