FRAMTIDENS SJUKHUS ALINGSÅS Fler projekt Illustration: Västfastigheter Tillbaka Tribus är underkonsult åt Sweco Systems AB

Lasarettet får en helt ny entré med reception och café.
I anslutning till entrén byggs ett konferens- och utbildningscentrum med hörsal och flera bokningsbara konferensrum. Utöver detta skapas cirka 3 200 kvadratmeter nya teknikutrymmen.

I korthet kan projektet sammanfattas så här:

Om- och tillbyggnad av fem vårdavdelningar.
Om- och tillbyggnad av dagkirurgin
Tillgänglig och nära placering av mottagningar i entréplanet.
Ett samlat kunskaps- och utbildningscenter.
Ny trivsam matsal med modern utrustning och teknik.
Goda förutsättningar för samverkan mellan olika verksamheter via nya kommunikationsstråk vilket bidrar till vård inom rimlig tid och god information till patienterna.

Projekteringsskede: 2015 – 2020
Byggskede: 2016 – 2021
Storlek: 23 900 m²
Ansvarig hos Tribus: Daniel Ericsson
Tribus är underkonsult åt Sweco Systems AB

Lasarettet får en helt ny entré med reception och café.
I anslutning till entrén byggs ett konferens- och utbildningscentrum med hörsal och flera bokningsbara konferensrum. Utöver detta skapas cirka 3 200 kvadratmeter nya teknikutrymmen.

Projekteringsskede: 2015 – 2020
Byggskede: 2016 – 2021
Storlek: 23 900 m²
Ansvarig hos Tribus: Daniel Ericsson
SKARABORGS SJUKHUS SKÖVDE Tillbaka Skaraborgs Sjukhus i Skövde bygger nytt Akut- och Serviceblock.

Projektet är en nybyggnad av följande: Akutmottagning inklusive akutradiologi, Ambulanshall, Entrébyggnad, IVA, UVA, Operationsavdelning och Sterilcentral.

AS-huset är på ca 40 000 m² med verksamheter som akutmottagning och akutradiologi på entréplan.
Planet ovan är IVA- och Operationsplan med 14 st operationssalar, varav 2 st är Hybridsalar, med tillhörande pre- och postOP samt IVA med 11 st platser i enkelrum.
På övre plan finns sterilcentralen och teknikplan.
I nedre plan finns godsmottagning och teknik där det i projektet ingår projektering av nya ställverk och UPS:er för sjukhuset.
Ombyggnad av plan 3 i hus 7 samt anpassningar inom hus 4 och 23.

Projekteringsskede: 2018– 2022
Byggskede: 2019– 2022
Storlek: 40 000m²
Uppdragsansvarig Linus Idermark
Illustration: Tyrens Fler projekt Skaraborgs Sjukhus i Skövde bygger nytt Akut- och Serviceblock.

Projektet är en nybyggnad av följande: Akutmottagning inklusive akutradiologi, Ambulanshall, Entrébyggnad, IVA, UVA, Operationsavdelning och Sterilcentral.Projekteringsskede: 2018– 2022
Byggskede: 2019– 2022
Storlek: 40 000m²
Uppdragsansvarig Linus Idermark
LÄNSSJUKHUSET RYHOV HUS D1 Tillbaka Tribus är underkonsult åt Sweco Systems AB

Sjukhuset ökar med 35 000 m² nybyggnation samt lokaler för metodikum.
Huset är fördelat på 2st huskroppar i 6st resp 7st plan förbundna via förbindelsegångar.

Akutvårdsavdelning 40 vårdplatser
Tillnyktringsenhet TNE
Dialysenhet
Mammografi
Mottagning dagsjukvård
41 vårdplatser för stroke, neurologi, hematologi och njursjukvård.
Plan 6 är utbildningslokaler för ca 180 studenter samt metodikum.

Projekteringsskede: 2017– 2019
Byggskede: 2017– 2021
Storlek: 35000m²
Ansvarig hos Tribus: Jesper Johansson
Illustration: Liljewall Arkitekter Fler projekt
VRINNEVI SJUKHUS NORRKÖPING Tillbaka Tribus är underkonsult åt Sweco Systems AB

Hus 026 på Vrinnevi Sjukhus i Norrköping är ett ny- och ombyggnadsprojekt. Hus 026 byggs mellan befintliga hus025 och hus050. I denna byggnad placeras verksamheter som
Akutvårdsavdelning med akutmottagning, akutrum, IMA-rum.
Förlossningsavdelning med förlossningsrum, Akutsnitt/operation, akutrum barn samt ultraljud och personalavdelning.
Dagkirurgi med 6st OP-salar, 3st Endoskopisalar samt en UVA-avdelning. Dessa avdelningar ansluter även in i hus051 som byggdes om för att anpassas till hus026.

Projekteringsskede: 2017– 2019
Byggskede: 2017– 2020
Storlek: 35000m²
Ansvarig hos Tribus: Kristoffer Jacobsson
Illustration: Sweco Architects AB Fler projekt